5 bộ có số lượng thứ trưởng nhiều hơn so với quy định

30/12/2020 18:17

Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ sáng 30/12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản 67.218 biên chế, trong đó gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 12.000 người hưởng chính sách thôi việc ngay...

Cụ thể, bộ máy tại các bộ ngành Trung ương (không tính Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) giảm 12 vụ và tương đương; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức.

Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; giảm 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng Dân tộc.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%).

Ngoài ra, Thứ trưởng Nội vụ cũng cho biết, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là hơn 247.300 biên chế, giảm hơn 27.500 biên chế (giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Còn biên chế sự nghiệp năm 2021 hơn 1,78 triệu người, giảm 242.700 biên chế (giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Cùng với đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay có hơn 1 triệu người, giảm 147.290 người ( giam3 12,49% so với năm 2015).

“Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao. Việc này đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, vượt mục tiêu đề ra”, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

5 bộ có số lượng thứ trưởng nhiều hơn so với quy định

Theo Thứ trưởng Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, số thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tại thời điểm ngày 10/10/2020 có 1 bộ có 3 Thứ trưởng (ít hơn quy định 2 người) là Bộ Thông tin và Truyền thông; 6 bộ ngành có 4 Thứ trưởng và tương đương (ít hơn quy định 1 người) là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc.

Có 9 bộ, ngành có 5 thứ trưởng và tương đương (bằng số quy định) gồm: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Chính phủ. 4 Bộ có 6 Thứ trưởng là Bộ Ngoại giao (bằng số quy định); Bộ Nội vụ (vượt 1); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vượt 1); Văn phòng Chính phủ (vượt 1). Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bộ có 9 Thứ trưởng (vượt 3).

Như vậy, có 5 bộ có số lượng thứ trưởng nhiều hơn so với quy định gồm: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương. 

Đối với các cơ quan bên trong bộ, ngành không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, theo quy định, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4. 

Tính đến thời điểm 31/12/2019, số lượng Phó Tổng cục trưởng và tương đương bình quân là 2,8; số lượng Phó Cục trưởng và tương đương bình quân là 2,9; số lượng Phó Vụ trưởng và tương đương bình quân là 2,5./.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang