AI SẼ HƯỞNG LỢI TỪ CÁC CUỘC TỔ CHỨC KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI ?

Ngày 14/2/2017 là minh chứng rõ cho sự câu kết giữa tên linh mục Nguyễn Đình Thục với Việt Tân , sau khi thăm lm Nguyễn Văn Hùng – TW Việt Tân tại Đài Loan Thục đã nhận lệnh để triển khai việc biểu tình.