Báo của hội nghề nghiệp chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động

04/04/2019 16:12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Mỗi bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in

Theo quyết định này, đối với loại hình báo và tạp chí in, sẽ quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 1 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác).

Cụ thể, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện:

Ban Chấp hành TƯ có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Đến năm 2020, mỗi ban đảng TƯ có không quá 1 tạp chí in.

Bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in. Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có một cơ quan tạp chí in.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Quân khu, quân chủng có 1 cơ quan báo in hoặc 1 cơ quan tạp chí in.

Lộ trình thực hiện là đến hết năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020.

Đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Hà Nội và TPHCM, đến hết năm 2020, tối đa được có 5 cơ quan báo in (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo); đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Đến hết năm 2020, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hiện đang có báo phải chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động; nếu giữ báo thì phải thay đổi cơ quan chủ quản theo quy định.

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp chỉ có tạp chí điện tử

Quyết định cũng nêu rõ đối với báo điện tử và tạp chí điện tử, việc định hướng sắp xếp hệ thống báo, tạp chí điện tử tương tự như báo, tạp chí in. Cơ quan, tổ chức có cơ quan báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử. Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối tài chính.

Về cơ bản các báo điện tử phải tự chủ về tài chính.
Về cơ bản các báo điện tử phải tự cân đối về tài chính.

Về lộ trình thực hiện, theo quyết định, đến năm 2020, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ có tạp chí điện tử, không có báo điện tử. Tạp chí điện tử chỉ được thể hiện đúng tính chất tạp chí, tránh tình trạng sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Các báo điện tử hiện có thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, DN nhà nước thì sắp xếp lại theo hướng thay đổi cơ quan chủ quản, chuyển thành tạp chí cho phù hợp với quy hoạch hoặc ngừng hoạt động.

Hà Nội và TPHCM có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình

Đối với mô hình tổ chức của hệ thống phát thanh, truyền hình gồm:

Đài Truyền hình quốc gia: Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài Phát thanh quốc gia: Đài Tiếng nói Việt Nam (bao gồm Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Các đơn vị hoạt động truyền hình của bộ, ngành gồm: Trung tâm Truyền hình thông tấn; Cục Truyền thông Công an nhân dân (thuộc Bộ Công an); Trung tâm phát thanh, truyền hình Quân đội; Báo Nhân dân; Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Mỗi tỉnh, TP trực thuộc TƯ có 1 đài phát thanh và truyền hình; riêng TPHCM có 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình. Mỗi đài chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Hà Nội và TPHCM có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức và phạm vi thông tin, mỗi đài có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Lộ trình thực hiện của loại hình này là đến hết năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang