Báo Mỹ: Việt Tân đã giết hại hàng loạt nhà báo gốc Việt để bịt miệng

Tổ chức Việt Tân mà tiền thân là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” đã lập ra một đội sát thủ bí mật tên K-9 để ám sát hàng loạt nhà báo gốc Việt có những bài viết chỉ trích tổ chức này trong giai đoạn 1981-1990 , theo phóng sự điều