BÌNH ĐẾN ĐÂU, LOẠN ĐẾN ĐÓ

Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Bình lại câu kết với một số cá nhân phản động ngoại tỉnh trà trộn vào một địa bàn khác để kêu gọi, kích động người dân gây rối? Giáo xứ Trung Nghĩa trước nay vốn hiền hòa đúng như cái tên của