Bộ GD&ĐT đang nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và 6

06/07/2020 23:30

Sau ngày 20/7, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 của Bộ sẽ thẩm định, đảm bảo đúng tiến độ để phục vụ cho năm học 2021-2022.

Từ sau ngày 20/7, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 của Bộ sẽ làm việc để thẩm định, đảm bảo đúng tiến độ để có sách lớp 2 và lớp 6 chất lượng phục vụ cho năm học 2021-2022.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối để các cá nhân, tổ chức, nhà xuất bản tham gia biên soạn sách lớp 2 và lớp 6 nộp hồ sơ để đăng ký thẩm định sách là ngày 20/7. Bộ đã phát hành thông báo rộng rãi đến các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân về việc thẩm định sách lớp 2 và lớp 6. Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2021-2022.

bo gd&dt dang nhan ho so tham dinh sach giao khoa lop 2 va 6 hinh 1
Ảnh minh họa.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Hiện nay sách giáo khoa lớp 2 lớp 6 đã được ban hành kế hoạch đã được phát hành thông báo. Các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân hiện nay đang triển khai hoàn thiện hồ sơ và hạn cuối nộp hồ sơ là 20/7. Sau 20/7 tại các Hội đồng sẽ tiến hành theo đúng tiến độ. Dự kiến là sẽ công bố các sách giáo khoa đảm bảo chương trình lớp 2 lớp 6 đúng tiến độ kịp thời cho năm học sau".

Theo tiến độ, Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện đại trà trên cả nước từ năm học 2020-2021, bắt đầu từ lớp 1 và thực hiện cuốn chiếu theo từng cấp học, từ năm học 2021-2022 với cấp hai, từ năm học 2022-2023 với cấp ba. Để phục vụ chương trình mới sẽ có sách giáo khoa mới. Không chỉ có một bộ sách duy nhất như chương trình hiện hành, sách giáo khoa mới được xã hội hóa trên tinh thần một chương trình, nhiều sách giáo khoa.

Các sách sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước khi cấp phép lưu hành trong các nhà trường. Hiện việc xã hội hóa sách giáo khoa đã được triển khai thành công với sách lớp 1. Theo đó, đã có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Cả 5 bộ sách đều được các địa phương khác nhau trên cả nước lựa chọn để giảng dạy từ năm học tới./.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang