Boeing cũng không đáp ứng nổi điều kiện kinh doanh ở Việt Nam

Năm 2016 cũng ghi dấu ấn với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt kỷ lục hơn 110.000, cao nhất về số lượng từ trước tới nay.