Các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch trong Quy định "thích ứng an toàn"

13/10/2021 11:34

Đây là các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ trong Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ.

 

Vov
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang