Cháy nhà mới ra mặt "Thục"

Nếu cho rằng vì lý do mục vụ thì tại sao ông không đến những nơi được cho là “thánh địa” nhất như La Vang (Quảng Trị), mà lại chọn Vũng Tàu, nơi mà Phật giáo và Tin lành chiếm phần đa số, nơi Thục chưa một lần đặt chân tới.