“Chống Covid-19, bộ đội ngủ lán trại nơi đường mòn chứ có ở đồn đâu“

25/03/2020 11:43

“Trong phòng chống dịch Covid-19, bộ đội Biên phòng vất vả lắm, ngủ lán trại ở đường mòn, lối mở. Đồn là nhà nhưng có được sống trong đồn đâu”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này tại Phiên họp 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 25/3 khi đề nghị quan tâm chính sách với lực lượng Bộ đội Biên phòng được quy định trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao sự cần thiết ban hành luật. Bởi, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã được thực thi 20 năm. Tuy nhiên, phạm vi của Luật Biên phòng Việt Nam được mở rộng, không chỉ giới hạn ở Bộ đội Biên phòng nên cần nghiên cứu thấu đáo, tránh sự chồng chéo.

“Biên giới là bộ mặt quốc gia”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Nhấn cũng nhấn mạnh lực lượng biên phòng có vai trò rất quan trọng, là nòng cốt chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Bởi, ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ chiến sĩ còn có nhiều nhiệm vụ khác như giáo dục, y tế, tham gia tăng cường cán bộ chủ chốt ở cơ sở, giúp dân, sống cùng dân. Do đó, luật cần thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước về chính sách với những người sống xa nhà, nơi biên cương của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

“Ngay đợt dịch Covid-19 này, bộ đội Biên phòng vất vả lắm, ngủ lán trại, ở đường mòn, lối mở. Đồn là nhà nhưng có được sống trong đồn đâu” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, chính sách biên phòng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần nâng tầm quan hệ đối nội và đối ngoại. Và thực tế trong thời gian qua vấn đề này được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, trong đó có việc xây dựng cơ bản các đồn biên phòng trên tuyến biên giới.

Đề cập chính sách đối với lực lượng biên phòng, bà Tòng Thị Phóng băn khoăn vì chưa rõ sự đặc thù, nhất là trách nhiệm của địa phương. “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Muốn người ta ở lại quê hương cống hiến thì vấn đề đất ở, đất sản xuất, canh tác ra làm sao để họ trụ vững. Đây là vấn đề rất lớn, cần có trách nhiệm của địa phương”.

Ngoài ra, vấn đề biên phòng còn cần sự chung sức của người dân, trong đó có những người uy tín trong cộng đồng, bản làng. Do đó, để vận động tốt thì luật cũng cần thể hiện chính sách quan tâm.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, xây dựng biên giới quốc gia là chiến lược lâu dài trong dựng nước và giữ nước, nhất là đối với địa chính trị của nước ta. Do đó, cần tiếp tục quan tâm củng cố và việc ban hành luật Biên phòng Việt Nam là cần thiết..

“Biên giới quốc gia là bộ mặt quốc gia, thể hiện trình độ phát triển và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước” – ông Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh và nhất trí việc ban hành luật để làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đầu tư xây dựng phát triển toàn diện, vững mạnh nơi biên giới.

Thực tế đặt ra nhiều yêu cầu mới

Trước đó, trình bày Tờ trình về dự án luật, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Việt Nam có đường biên giới đất liền khoảng 5.036,471 km, bờ biển dài 3.260 km với 44 tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã hoạch định, ký kết các hiệp định về biên giới, cửa khẩu với các nước có chung đường biên giới.

Tình hình thực tế đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó lực lượng BĐBP nói riêng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Thượng tướng Phan Văn Giang

Việc xây dựng luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cùng với đó là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; phòng, chống có hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Mục đích xây dựng luật cũng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang