Dự luật di trú Mỹ mới: Con có quốc tịch không còn bảo lãnh được cha mẹ và anh em.
Hà Nội