Đà Nẵng: Tiêm vaccine cho người nước ngoài, kiều bào trên địa bàn thành phố

13/09/2021 19:59

Ngày 13/9, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa có Công văn 5887/UBND-SNG (ngày 12/9) chỉ đạo tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhằm thống nhất việc triển khai tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể (sau đây gọi tắt là cơ quan) có nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của người nước ngoài và kiều bào làm việc hợp pháp tại các đơn vị do cơ quan quản lý.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn TP

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) đang sinh sống, làm việc trên địa bàn TP

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của người nước ngoài và kiều bào sinh sống hợp pháp tại địa bàn, hoặc làm việc tại các đơn vị trực thuộc UBND các quận, huyện.

Các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc quản lý của các sở, ban, ngành (bao gồm trong nước và nước ngoài hoạt động tại Đà Nẵng) chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký tiêm chủng cho người nước ngoài và kiều bào làm việc hợp pháp tại đơn vị; trực tiếp tạo tài khoản và đăng ký cho người nước ngoài và kiều bào thuộc diện quản lý của đơn vị trên Cổng Thông tin tiêm chủng COVID-19.

Tại Công văn 5887/UBND-SNG (ngày 12/9), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, các trường đại học trên địa bàn TP khẩn trương rà soát, lập danh sách người nước ngoài và kiều bào thuộc diện quản lý chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, gửi Sở Y tế Đà Nẵng (đồng gửi Sở Ngoại vụ) chậm nhất trước ngày 17/9.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Ngoại vụ rà soát danh sách người nước ngoài và kiều bào tại các Chi hội, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 trước ngày 17/9.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai tiêm vaccine cho người nước ngoài và kiều bào trên địa bàn TP; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong việc đăng ký, tổng hợp danh sách người nước ngoài và kiều bào để tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ trong việc hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài thuộc ngành quản lý đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài và kiều bào đang sinh sống, làm việc trên địa bàn TP.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang