Đà Nẵng tổng điều tra kinh tế năm 2021

21/02/2021 16:16

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết đơn vị đã có kế hoạch điều tra kinh tế thành phố năm 2021, bắt đầu từ đầu tháng 3.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và chính quyền địa phương.

Số liệu từ kết quả cuộc tổng điều tra lần này sẽ được phân bổ và công bố đến cấp quận/huyện; đồng thời là cơ sở để làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời gian tiếp theo.

Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, việc tổ chức điều tra lần này yêu cầu phải đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát từng giai đoạn của cuộc Tổng điều tra. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Tổng điều tra phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian thu thập thông tin trên địa bàn thành phố được thực hiện từ ngày 1.3 đến 10.5 đối với đơn vị doanh nghiệp, từ ngày 1.3 đến 10.4 đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; từ ngày 1.7 đến 25.7 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; từ ngày 1.7 đến 25.7 đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12 năm 2021; kết quả chính thức công bố vào tháng 2 năm 2022.

Tất cả nội dung điều tra lần này được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (Web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy.

Trong quá trình triển khai thu thập thông tin từ ngày 1.3 đến ngày 10.5 tại thực địa, thành viên Ban Chỉ đạo cấp thành phố, cấp quận/huyện cần bám sát địa bàn, cơ sở đã được phân công phụ trách, đứng điểm, nhằm đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tại địa bàn.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang