Theo các chuyên gia, năm 2017 hứa hẹn sẽ vẫn là một năm bội thu của FDI và nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ vẫn