Điều gì khiến linh mục Nguyễn Công Bình tiếp tay chg phản động gây rối Lộc Hà???

Vậy nếu không có sự che chở, tiếp tay, không vì tiền có lẽ linh mục Nguyễn Công Bình sẽ không hành xử như những tên đồ tể như vậy phải không các bạn. ???