Vì sao giới đầu tư vẫn đổ xô vào đất nền Nha Trang? Thành phố biển Nha Trang, với Vịnh Nha Trang là thành viên câu