Chúa đảo Tuần Châu lại muốn làm siêu dự án ở Vũng Tàu

11/03/2018 16:52
Kế hoạch với các dự án tỷ USD ở TP.HCM vẫn đang còn dang dở tuy nhiên đến nay Tập đoàn Tuần Châu lại tiếp tục đề xuất làm “siêu dự án” khác tại Vũng Tàu.

Chúa đảo Tuần Châu lại muốn làm siêu dự án ở Vũng Tàu

Kế hoạch với các dự án tỷ USD ở TP.HCM vẫn đang còn dang dở tuy nhiên đến nay Tập đoàn Tuần Châu lại tiếp tục đề xuất làm “siêu dự án” khác tại Vũng Tàu.
Dự án
lên đầu trang