GIáo Dân đốt kinh thánh để phản đối Cha đạo

Quá bức xúc việc bị các cha đạo lợi dụng, lấy Thiên Chúa ra làm trò đùa để đầu cơ chính trị, khiến công giáo trở thành tà đạo trong con mắt của người dân Việt Nam. Giáo dân đã đốt kinh thánh, đồng thời ...