Hà Nội được tự quyết tăng phí, lệ phí

19/06/2020 23:30

Quốc hội quyết định cho phép HĐND thành phố Hà Nội được quyết một số khoản thu phí, tăng phí trên địa bàn trong 5 năm.

Sáng 19/6, với trên 91,5% đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù với TP Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực từ 15/8 và kéo dài trong 5 năm.

Theo đó, HĐND thành phố được quyết định thu một số khoản phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí tại Luật Phí, lệ phí. Thành phố cũng được quyết tăng mức thu phí nằm trong danh mục, trừ các loại phí thuộc nguồn thu ngân sách Trung ương, như phí toà án. 

Ngân sách TP Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. 

Cũng theo Nghị quyết, Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất của các cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh). Khoản tiền này sẽ được dùng để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Hà Nội.

Ngoài ra, toàn bộ khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu cũng được bổ sung vào vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư côngcủa TP Hà Nội.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang