Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức

27/04/2019 17:30

Ngày 27.4, đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 27.4, đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Trần Quốc Vượng -  Trưởng đoàn công tác và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Thủ đô Hà Nội và một số kết quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày cho thấy, sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước (theo cách tính mới), bình quân 3 năm 2016-2018 tăng 7,36% (giai đoạn 2011-2015 là 6,74%); dự kiến giai đoạn 2016-2020 tăng 7,37-7,45% (đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra).

Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. GRDP năm 2018 đạt 906,5 nghìn tỉ đồng; GRDP/người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.043 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách năm 2018 đạt 244,4 nghìn tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần năm 2010.

Phát biểu trao đổi, giải đáp một số vấn đề đoàn công tác quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất của Hà Nội là thiếu nguồn lực đầu tư so với nhu cầu thực tiễn.

Muốn tạo bước phát triển đột phá, Hà Nội phải có đủ nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng; để có đủ nguồn lực giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh xã hội hóa, áp dụng các hình thức để thu hút các nguồn lực đầu tư từ xã hội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng kiến nghị Trung ương tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, trong đó có Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc cũng như những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân TP. Hà Nội trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), các Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của TP. Hà Nội trên một số lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế... để cuối cùng là phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng gợi ý, Hà Nội cần quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực môi trường, trước mắt, chọn một số nơi làm điểm để xây dựng môi trường thật xanh, sạch, đẹp, từ đó nhân rộng ra toàn thành phố. 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang