Hà Nội sẽ rà soát các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể để xử lý

30/05/2021 09:14

(HNM) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 319/TB-VP ngày 26-5-2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về tình hình thực hiện phát triển kinh tế trang trại, làng nghề; kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020, các tháng đầu năm 2021 và kế hoạch, phương hướng giai đoạn tiếp theo, diễn ra ngày 11-5-2021.

Đáng chú ý, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố rà soát, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách của thành phố về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; rà soát tổng hợp danh sách các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề xuất thành lập tổ công tác để hướng dẫn tháo gỡ cho các quận, huyện, thị xã khi giải quyết các vướng mắc đối với công tác giải thể hợp tác xã trên địa bàn thành phố... 

UBND thành phố cũng giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, làng nghề trên địa bàn thành phố; chủ trì rà soát quy hoạch; ưu tiên tập trung phát triển các làng nghề đang có, làng truyền thống, tiêu biểu, làng nghề kết hợp du lịch... 

Liên quan đến nhiệm vụ nêu trên, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hội Nông dân thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn, vận động, hỗ trợ, đào tạo; bảo vệ quyền và lợi ích hội viên, thành viên tham gia, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của thành phố trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, làng nghề, trang trại theo đúng quy định…

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang