HĐND TP Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh nào?

23/10/2018 17:27

Theo tin từ Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, ngày 22/10, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 664/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

Theo đó, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/12. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP.

HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) sẽ sẽ tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018 (Ảnh: HC)

Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Trước kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, cùng với ban hành kế hoạch lấy phiếu tín nhiêm, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ có Công văn đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập.

Sau khi người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, Thường trực HĐND TP sẽ gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo của Ủy ban MTTQVN TP tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) đến đại biểu HĐND TP.

Theo Kế hoạch số 664/KH-HĐND, trường hợp đại biểu HĐND TP thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì đại biểu có quyền đề nghị Thường trực HĐND TP yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ trình HĐND TP quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; thành lập Ban kiểm phiếu; xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND.

Sau kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng sẽ ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thường trực HĐND thành phố tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND 3 cấp ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, ngày 19/10, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 (bất thường) của HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đã thông báo, kỳ họp cuối năm 2018, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm theo Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

“Đây là nội dung hết sức quan trọng, do vậy tôi đề nghị ngay từ bây giờ chúng ta cần bắt tay ngay vào việc triển khai các bước thực hiện công việc một cách khoa học, chặt chẽ để có được kết quả thực chất nhất, cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành, giúp đỡ, đóng góp, xây dựng, cùng nhau tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!” – Ông Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh.

Đồng thời ông nêu rõ, từ nay đến kỳ họp cuối năm 2018 chỉ còn 2 tháng, khối lượng công việc theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 cũng như yêu cầu phát triển của TP Đà Nẵng trong thời gian đến rất lớn. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, ông đề nghị UBND TP tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc; các ngành, các cấp tập trung mọi nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp  để bảo đảm nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Nho Trung cũng cho biết, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã rà soát và gửi đến các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND những nội dung cần tập trung giám sát, cũng như kết quả việc thực hiện các Nghị quyết, thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP, các cam kết chất vấn…Ông đề nghị các Ban HĐND TP, các tổ đại biểu tập trung giám sát để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2018 đạt chất lượng cao.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang