Hình Photoshop Công An tra tấn bị CĐHN phát giác và tố cáo

Cái tấm hình nầy do tụi Việt Tân và Đạo Ma Giáo của tụi bây dàn dựng mà gửi lên Net… Thế là cả đám tụi bây nhảy như lửa đốt con "C.." rồi…