Hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học tại Ireland

30/07/2021 15:03

(kbchn) - Ireland được ghi nhận là nơi rất tốt cho việc đào tạo khởi nghiệp và nền tảng khung hỗ trợ đa dạng. Bởi tại đây có đến rất nhiều các trường đại học, có các tổ chức khoa học được xếp hạng cao và các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thu hút các sinh viên tài năng, cùng với đó là mối quan hệ giữa đại học và các lĩnh vực công nghiệp được thiết lập rất tốt.

Các trường đại học có nhiệm vụ rõ ràng về khởi nghiệp, tập trung thay đổi tư duy của mỗi sinh viên, hướng tới việc thúc đẩy giới trẻ suy nghĩ về tạo ra giá trị hơn là tìm kiếm một việc làm.

Phòng thí nghiệm của Tyndall National Institute

Các trung tâm khởi nghiệp được thiết lập tại các trường đại học với mục đích hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích các hoạt động đào tạo khởi nghiệp. Các trung tâm đã thiết lập mạng lưới kết nối và hợp tác với các cựu sinh viên là sáng lập viên, các chuyên gia tư vấn kinh doanh và các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, các nhà đầu tư thiên thần, cũng như là các quỹ đầu tư. Tất cả đều được đưa vào các hoạt động đào tạo nhằm mang tới các góc nhìn định hướng thực tế.

Gần đây, Tyndall National Institute đã giới thiệu một chương trình tiền tăng tốc mới cho các công ty khởi nghiệp công nghệ sâu, được gọi là Tyndall Explorer, nhằm mục đích kích thích các dự án công nghệ có giá trị cao ở Ireland. Chương trình tiền tăng tốc đang tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh công nghệ sâu trong lĩnh vực y tế và phúc lợi, nông nghiệp thông minh, giao thông và nhiều lĩnh vực khác.

Tyndall Explorer nhằm mục đích giúp phát triển các ý tưởng kinh doanh và khởi nghiệp giai đoạn đầu trong các lĩnh vực quang tử và vi điện tử, bao gồm các công nghệ như chip tiết kiệm năng lượng, chất bán dẫn điện, cảm biến thông minh, thiết bị quang học tiên tiến, vật liệu và ứng dụng hợp chất. 

Tyndall Explorer đang tìm cách xác định và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp mới nổi trong lĩnh vực công nghệ sâu để kích thích các dự án mới có giá trị cao sẽ có giá trị kinh tế, tác động và phạm vi tiếp cận quốc tế. Ireland có nhiều cơ hội để dẫn đầu về các giải pháp công nghệ sâu. Ireland đang cạnh tranh trong việc phát triển công nghệ và các sáng kiến như vậy sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh của đất nước này và tạo ra các doanh nghiệp vừa và nhỏ và việc làm mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chương trình Tyndall Explorer kéo dài 4 tháng, diễn ra từ xa từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021.
Những người tham gia đã rời khỏi chương trình với việc xác thực ý tưởng, một mạng lưới mở rộng trên khắp các công ty bán dẫn của châu Âu và các cơ hội đầu tư. Họ được giới thiệu về các công cụ và phương pháp khởi nghiệp, được cấp quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên và được giới thiệu tóm tắt về những phát triển mới trong quang điện tử và vi điện tử. Chương trình cũng tạo cơ hội cho học tập ngang hàng và hợp tác công nghiệp, chuẩn bị cho những người tham gia hỗ trợ giai đoạn tiếp theo.

Irish universities’ support for startups 
Ireland is recognized as a great place for startup training and a diverse support framework. The country is home to many universities, highly ranked scientific institutions and excellent research centers, attracting talented students. Besides, there is a good relationship between the local universities and the industrial sector. The universities encourage startup activities, which is reflected through public policies. They also have a clear mission on entrepreneurship, focusing on changing the mindset of each student and motivating young people to think about creating values rather than looking for a job.
Many startup centers have been set up at universities with the aim of supporting startups and encouraging startup training activities. The centers have established networks to connect and cooperate with alumni who are founders and business consultants as well as business support organizations, angel investors and investment funds. All are incorporated into training activities to provide realistic orientation perspectives.
Tyndall National Institute has introduced a new pre-accelerator program for deep- tech startups called Tyndall Explorer, which aims to stimulate high value tech projects in Ireland. The pre-accelerator program is looking for deep-tech business ideas in health and welfare, smart agriculture, transportation and more.

Tyndall Explorer aims to help develop business ideas and early-stage startups in the fields of photonics and microelectronics, including such technologies as energy-efficient chips, power semiconductors, smart sensors, advanced optics, materials and compound applications.
Tyndall Explorer is looking to identify and support emerging startup ideas in the deep-tech area to stimulate new high-value projects that will have economic value, impact and international reach. Ireland has huge opportunities to lead the way in deep-tech solutions. The country is competing in technological development, and such initiatives will sharpen its competitive edge and create new SMEs and jobs across a wide range of sectors.

Tyndall Explorer lasted for 4 months, from February to May 2021. Participants came away from the program with idea validation, an expanded network across Europe’s semiconductor companies, and investment opportunities. They were introduced to start-up tools and methodologies, given access to resources, and briefed on new developments in opto-electronics and microelectronics. The program also offered opportunities for peer-to-peer learning and industrial collaborations, preparing participants for next-stage supports.

BTV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang