Hòa Bình: Cấp thiết quản lý mốc lộ giới hành lang an toàn đường Hòa Lạc - Hòa Bình

06/01/2019 21:32

Đường Hòa Lạc-Hòa Bình có tổng chiều dài 25,69 km, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình dài 19,32 km. Tuyến đường đã thông xe,song công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn do chưa hoàn tất nghiệm thu, bàn giao.

Tình trạng các hộ dân lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi đất đã giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc quản lý mốc  quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình chưa được xác lập, thiếu cơ sở pháp lý để gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý phạm vi chỉ giới quy hoạch tuyến đường. Quản lý hành lang, mốc lộ giới, đảm bảo án toàn giao thông và giữ quy hoạch lâu dài cho đường cao tốc là việc làm cấp thiết. 

489 2
Đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình là công trình giao thông quan trọng giúp cho Hòa Bình nói riêng, Tây Bắc nói chung phát triển KT-XH. ảnh Internet.

Để bảo vệ hành lang lang an toàn giao thông, tỉnh Hòa Bình và Tổng cục đường bộ ( Bộ GTVT) đã bàn giải pháp quản lý mốc lộ giới hành lang an toàn đường Hòa Lạc- Hòa Bình; xây dựng dự thảo quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc GPMB đường Hòa Lạc-TP Hòa Bình, địa phận tỉnh Hòa Bình. Cơ quan chức năng đã tham khảo ý kiếncác thôn, xómvà địa phương có đường Hòa Lạc- Hòa Bình chạy qua.

Cơ quan chức năng đưa ra Quy định về phạm vi quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác, trách nhiệm quản lý và bảo vệ cọc mốc GPMB và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường Hòa Lạc-TP Hòa Bình. Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ phạm vi mốc quy hoạch và phạm vi mốc lộ giới đường Hòa Lạc-Hòa Bình.

dt 27820181745 a4
Vệc quản lý mốc giới, đất đai, xây dựng dọc tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình là rất cần thiết. ảnh LC.

Tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình đang phát sinh những vấn đề về quản lý mốc lộ giới hành lang an toàn giao thông, quản lý quy hoạch đường cao tốc sau này; quản lý trật tự xây dựng nông thôn; có  ý kiến lưu ý về quyền sử dụng đất của người dân, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cho rằng: Việc quản lý mốc giớilà rất cần thiết.Các địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của tuyến đường và những  yêu cầu công tác quản lý; cơ quan tham mưu khẩn trương xây dựng quy định quản lý trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp với thực tế để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi ban hành văn bản quy định. Nhà đầu tư khẩn trương khôi phục mốc lộ giới trong tháng 1/2019, bàn giao cho chính quyền các địa phương quản lý hiện trạng hành lang giao thông, mốc giới tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình. Trước mắt, giữ nguyên hiện trạng các loại đất, hạn chế tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xem xét các căn cứ pháp lý để quản lý quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang