Vào hôm thứ sáu, các nhà lập pháp tiểu bang đã thông qua dự luật yêu cầu ứng cử viên Tổng thống phải công bố hồ sơ thuế 5 năm gần nhất thì mới được bỏ tên trên lá phiếu.
Hà Nội