Hơn 91% dòng thuế nhập khẩu từ Cuba sẽ được xóa bỏ

14/05/2019 09:51

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, được xây dựng để thực hiện theo các cam kết của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 – 2022.

Theo đó, 91,3% dòng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Cuba sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định thương mại giữa 2 nước có hiệu lực.

Cụ thể, về danh mục cam kết, theo kết cấu mới của biểu thuế, số dòng thuế thuộc các danh mục cam kết theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 (AHTN 2017) là 563 dòng thuế.

Ngay khi hiệp định có hiệu lực, sẽ xóa bỏ 514 dòng thuế (91,3%); cắt giảm theo lộ trình 46 dòng thuế (chiếm 8,2%) và duy trì thuế suất cơ sở với 3 dòng thuế (0,5%).

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang