Chín năm làm một Điện Biên, Nên Vành hoa đỏ nên trang sử Vàng.
  • Cảm nghĩ về ngày Cách Mạng Tháng 8

    Chín năm làm một Điện Biên, Nên Vành hoa đỏ nên trang sử Vàng.
  • Cảm nghĩ về ngày Cách Mạng tháng 8

    Dù rằng Điện Biên phải chờ đến 9 năm sau giấc mơ độc lập mới trở thành sự thật sau khi quân đội viễn chinh Pháp đầu hàng ngày 7/5/1954; nhưng Cách Mạng tháng 8 mới là những tiếng súng mở màn cho kỷ nguyên độc lập, dân chủ và thống nhất đất nước.
  • Tự hào về Cách Mạng Tháng 8 - NB Nguyễn Phương Hùng

    “Tại sao tôi trở về quá trễ? Tôi đã phung phí rất nhiều tiền bạc cho trò chơi “yêu nước” tại hải ngoại mà lẽ ra tôi có thể giúp ích rất nhiều cho đồng bào trong nước. Vâng, tôi hối hận vì tôi đã trở về quá trễ”, đó là tâm sự của ông.