Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh kiêm thành viên Quốc Hội Việt Nam, hướng dẫn phái đoàn từ tpHCM đại diện Việt Nam tham dự lễ treo cờ CHXHCNVN nhân ngày Quốc Khánh 2/9/2014 tại cột cờ Hội Đồng Thành Phố San
Hà Nội