Không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT-TT tại kỳ họp thứ 6

10/10/2018 15:28

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm hai chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT-TT do chưa đủ thời gian công tác.

Sáng 10/10, ông Trần Văn Tuý - Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo ông Túy, trong số 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, kỳ họp Quốc hội tới sẽ chỉ lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh. 2 người giữ 2 chức danh mới được bổ nhiệm là Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT-TT, do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng trên cương vị mới nên sẽ chưa lấy phiếu tín nhiệm.

Khong lay phieu tin nhiem Chu tich nuoc va Bo truong TT-TT tai ky hop thu 6 hinh anh 1

 Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT-TT tại kỳ họp thứ 6.

Cũng theo Trưởng ban Công tác đại biểu, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 28 dự kiến khai mạc vào ngày 15/10 tới đây sẽ có nội dung về công tác nhân sự.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị nhân sự Chủ tịch nước để trình Quốc hội bầu. Còn Chính phủ sẽ chuẩn bị nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TT-TT để trình Quốc hội phê chuẩn.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Trung ương đã biểu quyết 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc bầu Chủ tịch nước. Đối với nhân sự Bộ TT-TT, hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng đang giữ Quyền Bộ trưởng.

So với những lần lấy phiếu tín nhiệm trước đó, đợt này, người được lấy phiếu tín nhiệm phải bổ sung 2 nội dung.

Thứ nhất, phải báo cáo về việc tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

Thứ hai, người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo về việc tự đánh giá, kiểm điểm về thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo nghị quyết Trung ương 6, và nghị quyết số 56 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang