KBCHN312 Phóng sự thứ Bảy 23/12/2017 vòng phố Bolsa

24/12/2017 15:08
(kbchn) - Cuối tuần Bolsa ngày xưa nhộn nhịp nay tiêu điều ảm đạm dù chỉ còn 1 ngày là thánh lễ Giáng Sinh? Sinh hoạt cộng đồng vắng như chùa bà Đanh không còn cảnh vui đùa nhộn nhịp. Lỗi tại ai hủy hoại cộng đồng NVHN. Đừng đổ lỗi CSVN.
lên đầu trang