Phát biểu tại hội trường thảo luận sáng nay, Đại biểu Quốc hội Lê Công Đỉnh đoàn Long An cho biết bên cạnh