Một số ngân hàng đã đưa ra quy định dừng giao dịch tại các cây ATM vào ban đêm nhằm đề phòng tội