Ngày 18.9, đại diện Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức buổi gặp mặt báo chí tại TP.HCM.
Hà Nội