Lá thư Trần Trung Dũng chưa hề nhận nay bỗng nhiên xuất hiện là sao nhỉ?

Sáng nay dậy chưa ăn sáng vùi đâu vào tin thời sự nóng bỏng lung tung thì nhận được cái thư như thế này. Đăng bà con đọc chơi. Nhà báo chưa hề nhận và chưa thấy cái gọi là UBĐN lên tiếng bao giờ.