Lệnh truy nã Bạch Hồng Quyền toàn quốc

  https://kbchaingoai.org/2017/05/13/lenh-truy-na-bach-hong-quyen-toan-quoc/