Long An: Các vùng kinh tế trọng điểm hôm nay P2 - Key economic regions of Long An today P2

30/12/2020 20:00

(kbchn) - Các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An đang có những bước phát triển mạnh mẽ với thế mạnh riêng có của từng khu vực về tiềm năng kinh tế, thu hút đầu tư, hợp sức tạo đà cho Long An bước đi lên vững mạnh, trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

The key economic regions of Long An province are developing strongly with their own strengths in economic potential, attracting investment, and combining resources to create momentum for the province to grow and become a fairly developed locality in the Southern Key Economic Region.

Vùng kinh tế huyện Cần Đước - Economic zone of Can Duoc district

Nhà Trăm Cột là điểm du lịch rất nổi tiếng ở huyện Cần Đước, Long An. The One-Hundred-Pillar house is a very famous tourism destination in Can Duoc district, Long An

Huyện Cần Đước là huyện phía Nam của tỉnh Long An, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh nên thuận lợi trong giao lưu hàng hóa và tiếp thu công nghệ. Bên cạnh đó, Cần Đước được xác định là một trong những Huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh, là vùng đất có nhiều lợi thế trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Qua nhận định của các chuyên gia kinh tế, huyện Cần Đước là điểm đến hấp dẫn, đầy triển vọng của các nhà đầu tư.

Huyện Cần Đước có nhiều tuyến giao thông thủy, đường bộ gắn kết với Thành phố Hồ Chí Minh, nối liền giữa miền Đông và miền Tây Nam bộ như: Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, các Đường tỉnh: 826, 835, 830, 826B được mở rộng, nâng cấp, bảo đảm phục vụ mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các xã vùng hạ của Huyện là nơi gặp nhau giữa sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông thành sông Vàm Cỏ, trước khi đổ ra Biển Đông. Đây là một lợi thế rất lớn cho vận chuyển hàng hóa, phát triển các ngành công nghiệp gắn với nghề biển như sửa chữa, đóng tàu,...

Huyện cũng có tiềm năng phát triển mạnh về du lịch với nhiều di sản văn hoá, di tích lịch sử có giá trị lớn như: “Nhà Trăm Cột”, “Đồn Rạch Cát”; “Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến”,… và các nghề truyền thống như: “Dệt Chiếu”; “Đóng ghe Mũi Đỏ”; “Chạm khắc Gỗ; “Bánh Phồng”, “Lạp Xưởng”,… Các sản phẩm có thương hiệu gắn với tên Cần Đước. Đây là một trong những chiếc nôi của phong trào Đờn ca tài tử. Đặc biệt đặc sản nổi tiếng của nơi này phải kể đến đó là “Gạo Nàng Thơm Chợ Đào”.

Can Duoc district is the southern district of Long An province. Bordering Ho Chi Minh City, the district has a convenient location for goods exchange and technology absorption. In addition, Can Duoc is identified as one of the key economic districts of the province, a place with many advantages for socio-economic development. According to economic experts, Can Duoc district is an attractive and promising destination for investors.

Can Duoc district has many waterway and road routes leading to Ho Chi Minh City, connecting the East and the West of Southern Vietnam such as National Highway No. 50, National Highway No. 1A, provincial roads 826, 835, 830 and 826B being expanded and upgraded to serve all socio-economic development activities of the locality. In particular, the communes in the lower areas of the district are located around the Vam Co confluence of the Vam Co Tay and Vam Co Dong rivers. The Vam Co river then flows into the East Sea. This is a huge advantage for freight transportation, and the development of industries associated with the sea such as ship repairing and building.

The district also has strong potential for tourism development with many cultural heritages and historical relics of great value such as One-Hundred-Pillar house, Rach Cat fortress, Rach Kien crossroad historical relic, and traditional crafts such as mat weaving, building red-bow boats, carving wood, making rice crackers or sausages. These products have been closely associated with the name of Can Duoc. In particular, Can Duoc is one of the cradles of the Don Ca Tai Tu movement, and it’s well-known for a rice variety specialty named Nang Thom Cho Dao.

Vùng kinh tế huyện Thạnh Hóa - Economic zone of Thanh Hoa district

Khoai mỡ được trồng chủ yếu ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Purple yams are grown mainly in Thanh Hoa district, Long An

Huyện Thạnh Hóa được xem như là huyện “đầu cầu” của vùng Đồng Tháp Mười, là một trong những điểm kết nối giao thoa giữa các vệ tinh phát triển công nghiệp - đô thị (như: huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức) thông qua Quốc lộ N2. Thạnh Hóa rất phù hợp với phát triển nông, lâm, ngư nghiệp với sản phẩm chủ lực là: cây Lúa, cây Đay, cây Tràm và nuôi thủy sản nước ngọt. Không những thế, trong định hướng phát triển kinh tế và thu hút đầu tư sắp tới, một số địa bàn thuộc Huyện còn có một số tiềm năng phát triển nhất định về đô thị, công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Hiện Huyện đang đẩy mạnh đầu tư, xây dựng vùng chuyên canh Khóm với 600ha tại xã Tân Tây; chuyên canh Khoai mỡ 1.000ha tại xã Thủy Đông; vùng chuyên canh Dưa hấu 400ha tại xã Thạnh An; vùng Chanh 250ha ở xã Thuận Bình; vùng trồng Rừng sản xuất 5.000ha tại xã Thuận Bình và xã Tân Hiệp. Bên cạnh đó, Thạnh Hóa đã hoàn thành vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 2.000ha tại các xã Tân Tây, xã Thủy Đông và xã Thạnh An; nhân rộng thêm 300ha tại các xã Tân Đông, Thủy Tây và Thạnh Phước. 

Thanh Hoa district is considered as the pioneer of Dong Thap Muoi region and it’s one of the connectors of urban and industrial district satellites such as Duc Hoa district and Ben Luc district via the National Highway No. N2. Thanh Hoa has favorable conditions to develop agriculture, forestry, and fishery with main products like rice, jute, melaleuca, and freshwater aquatic products. In addition, some areas of the district have certain potential for urban, industrial, trade and service development as pointed out in the economic development and investment attraction orientation of the district.

Thanh Hoa district is promoting investment and building specialized agriculture areas, including 600 ha of pineapples in Tan Tay commune, 1,000 ha of purple yams in Thuy Dong commune, 400 ha of watermelon in Thanh An commune, 250 ha of lime in Thuan Binh commune, 5,000 ha of forests in Thuan Binh commune and Tan Hiep commune. Besides, Thanh Hoa has completed 2,000 ha high-tech rice production area in Tan Tay, Thuy Dong and Thanh An communes, and is going to expand the area to another 300ha in Tan Dong, Thuy Tay and Thanh Phuoc communes.

Vùng kinh tế huyện Thủ Thừa - Economic zone of Thu Thua district

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp Việt Phát ở huyện Thủ Thừa, Long An. Former State President Truong Tan Sang and delegates perform the groundbreaking ceremony of Viet Phat Industrial Park in Thu Thua district, Long An province.

Huyện Thủ Thừa định hướng phát triển với các nhóm ngành nghề như: Điện tử, viễn thông, dệt, nhuộm…; là trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia, thu hút hàng nghìn công nhân, chuyên gia, kỹ sư đến lập nghiệp. Huyện có tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62, Quốc lộ N2 và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, là các trục giao thông vô cùng quan trọng cho phát triển kinh tế. Mặt khác, hệ thống giao thông thủy rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đồng thời sở hữu cảnh quan sông nước hữu tình là sông Vàm Cỏ Tây, chính là điểm lý tưởng để trải nghiệm lối sống miền sông nước và du lịch sinh thái.

Thu Thua district is oriented to develop such industries as electronics, telecommunications, textiles, dyeing, etc. as the national urban economic corridor attracting thousands of workers, experts and engineers. National Highway No. 1A, National Highway No. 62, National Highway No. N2 and Ho Chi Minh City–Trung Luong Expressway run through the district. These are extremely important traffic axes for economic development. On the other hand, the waterway system here is very convenient for the transportation of goods. It also has charming Vam Co Tay river to develop rivery tours and ecotourism.

Vùng kinh tế huyện Châu Thành - Economic zone of Chau Thanh district

Thanh long là cây kinh tế chủ lực của huyện Châu Thành, Long An. Dragon fruit is the main economic crop of Chau Thanh district, Long An province

Huyện Châu Thành là huyện có diện tích trồng Thanh long lớn nhất tỉnh Long An. Huyện có hơn 9.100ha thanh long, với hơn 8.500ha đang cho trái đạt sản lượng gần 300.000 tấn mỗi năm. Kinh tế của Huyện duy trì liên tục phát triển với tốc độ khá cao, đạt mức tăng trưởng bình quân trên 8,1%/năm (giai đoạn 2011 - 2019). Chi phí đầu tư 1 hecta Thanh long ruột đỏ gồm: giống, trụ cột khoảng 150 triệu đồng, riêng chi phí mua cây giống được Nhà nước hỗ trợ 70% và 30% do HTX hỗ trợ. Từ năm thứ 3 trở đi, khi thanh long cho năng suất cao, với mức giá trung bình khoảng 20.000đồng/kg, sản lượng đạt từ 25-30 tấn/hecta/năm, mỗi hecta Thanh long cho thu hoạch lợi nhuận 300 - 500 triệu đồng/năm. Người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu từ loài cây này.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành đã sớm đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, trở thành Huyện Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An. Châu Thành trở thành một trong những huyện năng động, giàu tiềm năng phát triển của Long An, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến. Huyện đã và đang tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện, đồng thời thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg  ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

Chau Thanh district has the largest dragon fruit growing area in Long An province (over 9,100 ha). More than 8,500 ha of the dragon fruits here are ready to harvest with the annual yield of nearly 300,000 tonnes. The local economy continues to develop at a fairly high rate, achieving an average growth rate of over 8.1% per year (during 2011 – 2019 period). 1 ha of red flesh dragon fruit requires the investment of VND150 million (seedlings and pillars). However, 70% of the seeding cost is financed by the State and the rest by cooperatives. From the third year on, dragon fruits shall have a high yield. The fruits are sold at an average price of VND20,000/kg, and their production will reach 25-30 tonnes/hectare/year. So, each hectare of dragon fruit gives farmers a profit of VND300 - 500 million/year. The farmers can completely get rich from this plant.

After nearly 10 years of implementing the National Target Program on New Rural Development, Chau Thanh district has achieved many good results, becoming the first new rural district of Long An province. Chau Thanh has become one of the dynamic districts with rich potential for economic development of Long An, continuing to promote the growth of high-tech agriculture in association with processing. The district has been focusing on comprehensively improving the quality of new rural content at the commune and district levels, and meeting new rural commune criteria according to Decision No. 691/QD-TTg dated June 6, 2018 approved by the Prime Minister./.

Long An: Các vùng kinh tế trọng điểm hôm nay P1: http://kbchn.net/long-an-cac-vung-kinh-te-trong-diem-hom-nay-p1-key-economic-regions-of-long-an-today-p1-120812.html

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang