Long An đẩy mạnh phát triển kinh tế trọng điểm - Long An boosts development of key economic sectors

29/02/2020 15:57

Long An hiện một trong những địa phương phát triển năng động nhất cả nước về phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thay đổi mô hình nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Long An is now one of the localities with most dynamic development in industry, investment attraction, change of agricultural models and transport infrastructure.

Các khu công nghiệp phát triển - Industrial parks are developing

Long An đang trong quá trình phát triển mạnh về kinh tế và đời sống xã hội với sự xuất hiện ngày càng nhiều các khu công nghiệp đa dạng cả về quy mô, ngành nghề. Long An is in the process of strong economic development and social life with the flourishing of industrial parks, diverse both in terms of scale and industry.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện tỉnh Long An có 31 khu công nghiệp (KCN) đã được quy hoạch, 24 KCN đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích 8.261,46ha, trong đó có 16 KCN đang hoạt động, lấp đầy đạt 85,26%, định hướng đến năm 2020, tổng diện tích là 11.391,07ha. Về cụm công nghiệp, tỉnh có 62 cụm với diện tích 3.106,5ha, trong đó có 22 cụm hoạt động, lấp đầy đạt 86,55%. Như vậy, với hơn 14.000ha đất công nghiệp được quy hoạch, bố trí giáp ranh TP.HCM trong bán kính 30-40km, Long An luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về mặt bằng, địa điểm, hạ tầng để nhà đầu tư đến triển khai đầu tư sản xuất, kinh doanh một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Toàn tỉnh hiện có 11.305 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 297.403 tỉ đồng; 1.910 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 216.679 tỉ đồng; 1.009 dự án đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký 6.166 triệu USD, trong đó có 576 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.614 triệu USD.

According to the Provincial Department of Planning and Investment, Long An now has 31 industrial parks (IPs) that have been planned, 24 IPs that have been granted investment registration certificate with the total area of 8,261.46 ha, in which 16 IPs are in operation with the occupancy rate of 85.26%; as planned, by 2020 the total area will be 11,391.07 ha. The province has 62 industrial clusters with the area of 3,106.5 ha, in which 22 industrial clusters are in operation with the occupancy rate of 86.55%. It can be said that with more than 14,000 ha of agricultural land planned and located adjacent to HCMC within a radius of 30-40km, Long An is always ready to meet demand for premises and infrastructure of investors so that they can invest in production and business quickly and favorably.

There are now 11,305 enterprises operating in the province with the total registered capital of VND297,403 billion; 1,910 domestic investment projects with the total registered capital of VND216,679 billion; 1,009 foreign investment projects with the total registered capital of USD6,166 million, in which 576 projects have been in operation with the total investment capital of USD3,614 million.

Các dự án bất động sản tăng tốc  - Real estate projects are flourishing

 Thị trường BĐS Long An sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng giao dịch và giá BĐS. The real estate market in Long An sees a strong growth in both number of transactions and real estate prices.

Bất động sản Long An được nhiều tập đoàn lớn quan tâm và đầu tư. Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR) đã công bố Dự án Long Hậu Riverside, với quy mô diện tích hơn 20 ha. Tập đoàn Becamex đang xúc tiến thành lập một khu phức hợp đô thị - công nghiệp - dịch vụ có quy mô khoảng 3.045 ha tại huyện Bến Lức. Vingroup đang đầu tư Dự án Vincom Shophouse Tân An, Công ty Sea Holdings hiện cũng đang phát triển một dự án với diện tích 3 ha…

BĐS Cần Giuộc, Đức Hòa được xem là khu vực đắc địa nhất khi giáp ranh TP.HCM và là nơi tập trung hàng loạt khu công nghiệp (KCN) như KCN Đông Nam Á Long An, KCN Tân Kim, KCN Long Hậu, KCN Hải Sơn, KCN Đức Hòa, KCN Xuyên Á, KCN Tân Đức… Đặc biệt, với lợi thế kề bên Khu đô thị cảng Hiệp Phước - đặc khu kinh tế về cảng biển theo định hướng của UBND TP.HCM, Cần Giuộc đang dần phát triển thành đô thị vệ tinh với khu Nam Sài Gòn, đón nhận mật độ dân cư ngày càng đông và nhộn nhịp.

Real estate projects in Long An have attracted much attention and investment of big economic groups. Danh Khoi Real (DKR) has introduced Long Hau Riverside project with the area of more than 20 ha. Becamex IDC is boosting the establishment of a urban - industrial – service complex on an area of 3,045 ha in Ben Luc district. Vingroup is making investments in Vincom Shophouse Tan An project. Sea Holdings is developing a project on an area of 3 ha, etc.

The area encompassing Can Giuoc and Duc Hoa districts is seen as a prime area because it is adjacent to HCMC and gathers a lot of IPs, such as Dong Nam A (Southeast Asia) Long An IP, Tan Kim IP, Long Hau IP, Hai Son IP, Duc Hoa IP, Xuyen A (Trans-Asia) IP, Tan Duc IP, etc. Especially, located next to Hiep Phuoc port urban area - a port-based special economic zone as directed by the HCM City People’s Committee, Can Giuoc is being developed into a satellite city of South Saigon with increased population density.

Kết cấu hạ tầng Infrastructure

Kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị đang phát triển mạnh mẽ tại Long An. Transport and urban infrastructure is strongly developed in Long An.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển phát triển của Long An. Trên địa bàn tỉnh có các tuyến đường QL 1, QLN2, QL50, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua... Còn về giao thông thủy, có hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây gắn với Cảng Quốc tế Long An trên cửa sông Soài Rạp đã đi vào hoạt động. 

Ba công trình trọng điểm đang triển khai gồm: Trục đường động lực TP.HCM – Tiền Giang – Long An; Đường 830 trục Đức Hòa – Bến Lức; Đường Vành đai TP. Tân An  dự kiến Quý 3/ 2020 sẽ hoàn thành. 

The completed transport infrastructure system has made a significant contribution to the development of Long An. The roads running through the province include National Highway No. 1, National Highway No. N2, National Highway No. 50, HCM City – Trung Luong Expressway, Bec Luc – Long Thanh Expressway, etc. Regarding waterway transport, the Vam Co Dong – Vam Co Tay river system and Long An international port on Soai Rap estuary have been in operation.

The three key works that are underway include: HCM City – Tien Giang – Long An dynamic route; Road No. 830 connecting Duc Hoa – Ben Luc; Tan An City ring road expected to be completed by the third quarter of 2020.

Bước chuyển mình của nông nghiệp - Vigorous development of agriculture

Huyện Châu Thành hiện có hơn 9.000 ha thanh long, chiếm trên 80% diện tích trồng thanh long toàn tỉnh Long An. Chau Thanh district now has more than 9,000 ha of land under dragon fruit cultivation, accounting for over 80% of land area under dragon fruit cultivation in Long An

Lúa, thanh long, rau màu và bò thịt là 4 loại cây trồng, vật nuôi được lựa chọn để thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào các khâu chính nhưgiống, canh tác và sau thu hoạch. Long An phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm: 20.000 hecta sản xuất lúa trong vùng lúa cao sản xuất khẩu ở các huyện Đồng Tháp Mười; 2.000 hecta thanh long tại huyện Châu Thành; 2.000 hecta rau tại 3 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa và Thành phố Tân An và vùng chăn nuôi bò thịt tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ hình thành 1-2 cơ sở ươm tạo công nghệ cao.

Qua 5 năm thực hiện tái cơ cấu, năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các nông sản chủ lực tăng, góp phần nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông sản, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của người dân nông thôn.

Rice, dragon fruit, vegetables and beef are the four agricultural products selected to receive high technology application in the main stages of breeding, cultivation and post-harvest. Long An strives to have at least 4 agricultural production areas with high technology application by 2020, including 20,000 ha of land under high-yield rice production for export in districts of the Dong Thap Muoi region; 2,000 ha of land under dragon fruit cultivation in Chau Thanh district; 2,000 ha of land under vegetable cultivation in the three districts of Can Duoc, Can Giuoc and Duc Hoa and Tan An city; and the beef cattle raising area in Duc Hoa and Duc Hue districts. In addition, the province will support the establishment of 1-2 high-tech nurseries.

After 5 years of restructuring, the yield, quality and added value of the key agricultural products have increased, contributing to enhancing the efficiency and competitiveness of the agricultural products, increasing income and improving the living conditions of rural residents.

Kinh tế du lịch - Tourism

Các điểm đến tại Long An đã để lại dấu ấn sâu sắc cho những du khách có cơ hội ghé thăm. Destinations in Long An have left deep impressions on visitors

Long An có tiềm năng khá phong phú về tài nguyên du lịch, đặc biệt là tài nguyên du lịch tự nhiên dựa trên các giá trị cảnh quan sinh thái đặc trưng của vùng sinh thái Đồng Tháp Mười như Tân Lập, Láng Sen; hệ thống sông Vàm Cỏ; các di tích văn hóa lịch sử có giá trị như cụm di tích Bình Tả (Đức Hòa), di tích lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức (Tân An), di tích đồn Rạch Cát, nhà Trăm Cột (Cần Đước), chùa Tôn Thạnh (Cần Giuộc), Di chỉ văn hóa Óc Eo… Đây là những điều kiện cơ bản để Long An phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần và du lịch làng quê.

Long An has diverse tourism resources, especially natural tourism resources based on the ecological and scenic values typical of the Dong Thap Muoi region, such as Tan Lap, Lang Sen; the Vam Co river system; remarkable historical and cultural relics like Binh Ta relic complex (in Duc Hoa district), Nguyen Huynh Duc temple and mausoleum (in Tan An city), Rach Cat Military Post relic, One-Hundred Pillar House (in Can Duoc district), Ton Thanh pagoda (in Can Giuoc district), Vestiges of Oc Eo culture, etc. These are the basic conditions for Long An to develop tourism, especially ecotourism, entertainment activities, resort tourism and countryside tourism.

BTV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang