Long An: Hành trình qua những “địa chỉ đỏ” - A visit to “red addresses” in Long An

30/12/2020 11:06

(kbchn) - Long An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, trung dũng - kiên cường - quả cảm. Lịch sử và truyền thống hào hùng đó được ghi lại qua nhiều khu di tích lịch sử (DTLS). Dưới đây là 03 “địa chỉ đỏ” ở Long An còn lưu dấu một thời hào hùng của ông cha ta và nay cũng là những điểm đến du lịch giáo dục truyền thống được nhiều du khách yêu thích.

Long An is the land with rich revolutionary traditions. It is famous for courageousness, resilience and bravery. The glorious revolutionary history can be traced back in historical relics. Here are three “red addresses” in Long An in which we can find the victories of our forefathers. They have become tourist attractions for revolutionary education.

Khu di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến - Rach Kien Crossroads Historical Relic Site

Ngã tư Rạch Kiến là địa danh có truyền thống lịch sử cách mạng, nơi ghi dấu chiến thắng vẻ vang của những người con Long An trong kháng chiến. DTLS Ngã tư Rạch Kiến (xã Long Hòa, huyện Cần Đước) là nơi ghi dấu sự hình thành và phát triển của Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến nổi tiếng ở Long An trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ (phạm vi của Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến gồm 13 xã giải phóng, trong đó có 10 xã thuộc huyện Cần Đước: Long Hòa, Long Trạch, Tân Trạch, Long Khê, Phước Vân, Long Sơn, Long Định, Long Cang, Mỹ Lệ, Phước Tuy và 3 xã thuộc huyện Cần Giuộc: Phước Lâm, Thuận Thành và Phước Hậu).

Khu DTLS Ngã tư Rạch Kiến được trùng tu xây dựng với nhiều hạng mục (như: Nhà trưng bày; Bia truyền thống; Khu công viên, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác), trở thành điểm đến của mọi người dân địa phương, góp phần giáo dục khơi dậy truyền thống, kế thừa, phát huy giá trị của thế hệ cách mạng năm xưa vào thời kỳ mới, quyết tâm xây dựng vùng nông thôn mới trù phú. Tỉnh lộ 826 được Tỉnh đầu tư xây dựng mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hương lộ 19 được huyện Cần Đước đầu tư láng nhựa, mở ra điều kiện mới cho các xã vùng thượng phát triển. Một số xã: Long Định, Long Cang, Long Trạch của huyện Cần Đước được Tỉnh quy hoạch nằm trong vùng phát triển công nghiệp. Từ vùng thuần nông, không có công nghiệp và thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, nay đang trở thành địa bàn phát triển công nghiệp của Huyện trong Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An ở phía Nam; gắn công nghiệp với phát triển nông nghiệp và thương mại - dịch vụ, mở ra cơ hội lớn về giải quyết việc làm - lao động và cải thiện nâng cao thu nhập.

Khu DTLS Ngã tư Rạch Kiến có ý nghĩa giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ và đây cũng là lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch khám phá trong tương lai.

Rach Kien Crossroads has a rich revolutionary history in the resistance wars of Long An people. Located in Long Hoa commune, Can Duoc district, the historical relic site witnessed the establishment and development of the famous American extermination belt – Rach Kien - in Long An in the resistance war against the US. The scope of the American extermination belt in Rach Kien included 13 liberated communes, 10 of which were in Can Duoc district, namely Long Hoa, Long Trach, Tan Trach, Long Khe, Phuoc Van, Long Son, Long Dinh, Long Cang, My Le, Phuoc Tuy and the remaining three were in Can Giuoc district, namely Phuoc Lam, Thuan Thanh and Phuoc Hau.

Rach Kien Crossroads Historical Relic Site was restored and built with many constructions such as the exhibition house, the steles of revolutionary tradition, park, green space, and other technical infrastructure constructions. It has become a destination for local people, contributing to educating for continuing traditions, inheriting and promoting values left by the revolutionary generations in the new era, and being determined to build a prosperous rural area. The Provincial Road No. 826 is newly built, which helps change the look of the countryside totally. The Commune-Level Road No. 19 in Can Duoc district is upgraded, providing more favourable conditions for communes in the upper area to further develop. Some communes such as Long Dinh, Long Cang, and Long Trach of Can Duoc district are planned to be included in the area for industrial development. From agricultural areas without any industrial, trade, service activities but traditional crafts, they have become an industrial development area in the provincial key economic region of Long An in the South, attaching industries to agricultural, trade and service development, generating better opportunities for employment and income.

Rach Kien Crossroads Historical Relic is very meaningful in terms of education of historical traditions, consolidation of patriotism of the younger generations, which is a great advantage to develop discovery tourism in the future.

Quang cảnh Khu DTLS Ngã tư Rạch Kiến (huyện Cần Đước, Long An). Overview of Rach Kien Crossroads Historical Relic Site (Can Duoc district, Long An province)

Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Long An Monument Park “Courageous and Resilient – All people fight against the enemy”

Năm 1967, Long An vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Danh hiệu “Tám chữ vàng” này luôn là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của dân và quân Long An. Bởi cùng với Quảng Nam “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” và Củ Chi “Đất thép thành đồng”, Long An là một trong những địa phương được phong tặng danh hiệu cao quý trong đợt này do lập nhiều thành tích xuất sắc trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Tám chữ vàng” với giá trị kết tinh của truyền thống và là động lực cho chặng đường mới. Ý tưởng hình tượng hóa, xây dựng thành một công trình văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu để tôn vinh truyền thống dân và quân Long An đã bắt đầu từ đó.

Khu công viên được khởi công xây dựng từ năm 2005, rộng hơn 6ha, tọa lạc tại Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An và được khánh thành vào ngày 28/4/2010. Đó là một tổng thể gồm nhóm tượng người mẹ và chiến sĩ; quần thể tượng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Nhóm tượng người mẹ và chiến sĩ ở phía trước tạo hình tượng hào hùng của quá khứ, đồng thời nhắn nhủ các thế hệ hôm nay và mai sau thông điệp sống trong hòa bình, đừng quên những tháng năm gian khổ mà oanh liệt của những người đi trước.

Công trình không những giáo dục truyền thống, là điểm họp mặt của các cựu chiến binh trên chiến trường miền Nam năm xưa và còn là điểm đến tham quan, vui chơi, giải trí nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công viên Tượng đài Long An là nơi khơi dậy những giá trị truyền thống, tạo động lực cho tương lai.

In 1967, Long An was honored to be presented the title “Courageous and Resilient – All people fight against the enemy” by the Central Committee of the National Liberation Front of Southern Vietnam. The “golden words” are great pride of people and soldiers in Long An. Along with Quang Nam province granted the title “Courageous and Resilient – Taking the lead in the fight against the American enemy”, and Cu Chi district granted the title “Well-protected land, invincible tunnels”, Long An is presented with the honorable title because of their excellent performance in the resistance war against America. The “golden words” are the reflection of what was in history and the motivation for the journey ahead. That was how the idea of building a cultural and art space to honor the beautiful tradition of Long An people and soldiers came into being.

The park was built in 2005 on an area of more than 6ha in Ward 5, Tan An City, Long An Province. It was inaugurated on April 28, 2010. This is a group of statues of Vietnamese Heroic Mother and soldiers, a group of statues of “Courageous and Resilient – All people fight against the enemy”, etc. The group of statues of Vietnamese Heroic Mother and soldiers is placed in the front as a reminder of the heroic history of the nation that future generations should never forget arduous and glorious years of the seniors.

The work is a destination for educating people about the local traditions, the meeting place of veterans, and the attraction for tourists to come to admire and relax, contributing to promoting local socio-economic development. Long An Monument Park evokes the sense of the tradition and pride, generating a momentum for the future.

Công viên Tượng đài Long An là niềm tự hào của dân và quân Long An. Long An Monument Park is the pride of people and soldiers in Long An

Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An

Long An Province Revolution Historical Relic Site

Khu DTLS Cách mạng tỉnh Long An nằm trên địa bàn huyện Đức Huệ, nơi đây ghi dấu ấn những chiến thắng oanh liệt của Đảng bộ, quân và dân Long An, được công nhận là DTLS văn hóa cấp Quốc gia năm 1999. Khu di tích có nhiều nhà trưng bày lưu giữ vô số hiện vật cùng các mô hình tái hiện căn cứ Mớp Xanh với các xưởng công binh, nhà in, lò rèn, ...

Khu di tích đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên trạng, tái hiện cơ sở Cách mạng của bộ đội ta ngày trước, được đặt sâu trong rừng tràm. Điểm thăm quan này không chỉ giáo dục kiến thức lịch sử truyền thống cho lớp trẻ, mà còn mang lại trải nghiệm khám phá hòa mình cùng thiên nhiên vô cùng độc đáo. Nắm bắt được những lợi thế từ Khu DTLS ở huyện Đức Huệ, nhiều nhà đầu tư đã đồng thuận hợp tác khai thác mở rộng quy mô thành khu du lịch. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đang xem xét và điều chỉnh quy hoạch để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đảm bảo mục tiêu vừa bảo tồn văn hóa lịch sử truyền thống, vừa phát triển du lịch dã ngoại tại địa phương.

Khu DTLS Cách mạng tỉnh Long An có thể kết hợp với những địa điểm tham quan khác ở khu vực huyện Đức Hòa, thành một tuyến du lịch về với những DTLS Cách mạng và di tích khảo cổ. Quốc lộ N2 chính là cầu nối giao thông chính cho những chuyến hành trình xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Tân An đến Khu DTLS, tạo thành một “vành đai” sinh thái du lịch.

Long An Province Revolution Historical Relic Site is located in Duc Hue district in which they keep the evidence of the glorious victories of the Party, people and soldiers in Long An. The relic site was recognized as a National Historical - Cultural Relic Site in 1999. The relic site includes many display areas that keep various objects and models recreating Mop Xanh base together with military workshops, printing workshops and smithy workshops, etc.

The relic site has been kept intact so far. It recreates the former revolutionary base of our army, placed deep in the Melaleuca forest. This attraction not only educates young people on traditional historical knowledge, but also offers a unique experience of discovering in harmony with nature. Capturing the advantages of the relic site, many investors have agreed to cooperate to expand and develop a tourism area here. Currently, the Department of Culture, Sports and Tourism of Long An province is reviewing and adjusting planning to facilitate investors, ensuring the goal of preserving traditional historical culture while developing tourism in the locality.

Long An Province Revolution Historical Relic Site can be combined with other attractions in Duc Hoa district to form a travel route to discover revolutionary historical relics and archaeological relics. National Highway No.2 is the main traffic route to connect Ho Chi Minh City or Tan An City to the historical relic, creating an ecotourism belt.

Khu DTLS Cách mạng tỉnh Long An là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ. Long An Province Revolution Historical Relic Site is a “red address” to educate young people on revolutionary tradition

Trên đây chỉ là 03 điểm đến du lịch tại Long An vừa mang ý nghĩa về nguồn lịch sử truyền thống, vừa là nơi trải nghiệm khám phá cảnh sắc thiên nhiên. Bên cạnh đó, khi hành trình đến với Long An, du khách cũng đừng bỏ qua các “địa chỉ đỏ” rất thú vị khác như: Khu DTLS Vàm Nhựt Tảo, Khu lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức, Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ,…

Long An đã luôn gìn giữ và tiếp tục thực hiện các sách phát triển đồng bộ và toàn diện tất cả các khu di tích này. Từ đó, mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử tỉnh nhà được phát huy tối đa, lưu truyền và lan tỏa sâu rộng đến mọi vùng miền, du khách trong và ngoài nước.

These are the three tourism attractions in Long An that carry historical and traditional meaning and bring experience with nature to tourists. Other red addresses are Vam Nhut Tao Historical Relic Site, Nguyen Huynh Duc Mausoleum, Lawyer Nguyen Huu Tho Memorial Site, etc.

Long An has always kept and continued implementing policies on synchronous and comprehensive development of the relic sites. Thereby, the goal of educating revolutionary history is promoted, spread, and passed down through generations, to all localities, and among tourists in and outside the country./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang