Long An: Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu - Long An: Developing border economic zone

31/12/2020 11:00

(kbchn) - Nhờ vị trí địa lý thuận lợi và quy hoạch hợp lý, Khu kinh tế cửa khẩu Long An không chỉ ngày càng phát huy thế mạnh trong việc hợp tác giao thương giữa Việt Nam và Campuchia mà còn đóng vai trò hạt nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thanks to its favorable geographical location and proper planning, Long An Border Economic Zone has not only promoted its strength in trade cooperation between Vietnam and Cambodia but also plays a nuclear role in promoting the socio-economic development of the province and the Mekong River delta.

Vai trò và vị thế của Khu kinh tế cửa khẩu Long An

Role and position of Long An Border Economic Zone

Ngày 7/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030.

Về phạm vi quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Long An (gọi tắt là Khu kinh tế) gồm 1 Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và 1 Cửa khẩu phụ Long Khốt. Phạm vi lập quy hoạch Khu kinh tế gồm địa phận 7 xã và 2 phường của các huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Khu kinh tế nắm giữ vai trò quan trọng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, là động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh Long An. Đây cũng là đầu mối giao thông vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế. Đầu mối giao thương kết nối với các tiểu vùng sông Mekong, đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng tiếp nối với tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia; là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Khu phi thuế quan (công nghiệp – thương mại – dịch vụ) và khu thuế quan (đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái và vùng nông nghiệp tỉnh Long An). Với vai trò và vị thế trọng yếu như vậy, Khu kinh tế được Chính phủ đánh giá cao, có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Tổng diện tích tự nhiên Khu kinh tế cửa khẩu Long An là 13.080ha. Đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất xây dựng khoảng 2.016ha, bao gồm đất xây dựng đô thị khoảng 1.356ha. Đất xây dựng các khu công nghiệp tập trung khoảng 425ha, đất xây dựng các cụm công nghiệp khoảng 51,5ha, đất dự trữ phát triển công nghiệp khoảng 85,4ha, đất khu phi thuế quan 98,3ha.

On January 7, 2015, the Prime Minister signed and approved the master plan for construction of Long An border economic zone in Long An province until 2030.

The planning scope of the Long An border economic zone (referred to as economic zone), includes 01 International border gate (Binh Hiep border gate) and 01 subordinate border gate (Long Khot border gate). The scope of the economic zone includes 7 communes and 2 wards of Moc Hoa and Vinh Hung districts and Kien Tuong town.

The economic zone plays an important role as an economic, cultural and social center, and a driving force for economic development of the Western sub-region of Long An province. It is also a traffic hub of Ho Chi Minh city, the Mekong River delta and the world; a trade hub connecting with the Mekong Subregion; an important cargo transshipment hub connecting with Svay Rieng province, Cambodia; and a multi-sectoral general economic zone, including: Non-tariff area (industry - trade - service) and tariff area (urban, eco-tourism services and agricultural area in Long An province). With such an important role and position, the Economic Zone is highly appreciated by the Government for its significance to security and national defense.

The total natural area of Long An border economic zone is 13,080 hectares. By 2030, the demand for construction land will be about 2,016 hectares, including 1,356 hectares for urban construction, 425 hectares for construction of concentrated industrial parks, 51.5 hectares for construction of industrial clusters, about 85.4 hectares for industrial development reserve, and 98.3ha for non-tariff area.

Bản đồ vị trí Khu kinh tế cửa khẩu Long An . Location of Long An border economic zone

Khu kinh tế đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế của tỉnh Long An. Các công trình hạ tầng Khu kinh tế được quan tâm đầu tư, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Khu trung tâm cửa khẩu được quy hoạch và đầu tư xây dựng từng bước khang trang và ổn định.

The economic zone has significantly contributed to the economic development of Long An province. The infrastructure of the economic zone has been invested in, and the people’s life has gradually been improved. The central part of the border gate area is planned and invested to gradually become spacious and stable.

Cơ hội tiềm năng phát triển

Development opportunities and potential

Khu kinh tế nằm trong khu vực biên giới giáp Campuchia, là cửa ngõ quốc tế phía Tây của tỉnh Long An. Đây là một trong những đầu mối giao thương quan trọng trọng vùng Đồng Tháp Mười gắn với hệ thống giao thông xuyên Á. Hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển, Long An đang đẩy mạnh tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

The economic zone bordering Cambodia is the international Western gateway of Long An province. This is one of the important trading hubs in Dong Thap Muoi region, associated with the trans-Asia transport system. Therefore, it gathers all the necessary factors for development. Long An is focusing on building the border economic zone to attract domestic and foreign investors.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An. Binh Hiep international border gate is part of Long An border economic zone

Khu kinh tế cửa khẩu Long An được đánh giá có nguồn lao động dồi dào, thủ tục hành chính được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển. Đặc biệt, tỉnh Long An đã đưa ra các chính sách thu hút các nhà đầu tư vào vùng kinh tế.

Hiện tại, có 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp Cửa khẩu với tổng nguồn vốn 75 triệu USD và diện tích là 21,2 ha, gồm: Dự án của của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tainan Enterprises Việt Nam (ngành dệt, nhuộm) quy mô 16,9 ha, tổng vốn đầu tư của dự án 65 triệu USD (đã hoạt động chính thức từ tháng 5/2017) với hơn 1.100 công nhân. Dự án Nhà máy sản xuất giày nữ thời trang cao cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Victory International Việt Nam (đang trong quá trình hoàn thiện chuẩn bị đưa vào hoạt động) với trên 800 công nhân; cùng hệ thống các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tạo ra cho Khu kinh tế cửa khẩu diện mạo mới trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Long An border economic zone is assessed to have abundant labor forces and favorable administrative procedures thanks to the local authorities’ efforts to attract enterprises to come to make investment. In particular, Long An province has promulgated policies to attract investors to economic regions.

Currently, there are 2 FDI projects in the border industrial park with a total capital of USD75 million on an area of 21.2 hectares. The first one is textile project of Tainan Enterprises Vietnam Co., Ltd. on the scale of 16.9 hectares. The project with the total investment capital of USD65 million was put into operation in May 2017 with more than 1,100 workers. The second one is a factory specializing in making high-end fashion women’s shoes by Victory International Vietnam Co., which is about to be put into operation with more than 800 workers; and a system of handicraft and trade - service production establishments, together creating a new look for the border economic zone in terms of economic development and investment attraction.

Trung tâm thị xã Kiến Tường - một đô thị đang phát triển thương mại - dịch vụ, gắn liền với Khu kinh tế cửa khẩu. The center of Kien Tuong town - a developing commercial-service urban area associated with the border economic zone

Với nhiều cơ chế ưu đãi, Khu kinh tế cửa khẩu Long An đang là một điểm đến được kỳ vọng của các nhà đầu tư. Việc tỉnh Long An tiếp tục đầu tư, nâng cấp, phát triển Khu kinh tế sẽ tạo nên một cú hích lớn để phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Long An nói riêng.

With many preferential mechanisms, Long An border economic zone is a promised destination for investors. Long An province’s efforts to make investment in, upgrade and develop the economic zone will create a boost for the economic development of the Mekong River Delta in general and Long An province in particular./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang