Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Đã khai gì Tại Cơ Quan Công An

Blog mẹ nấm khai như vậy mà vẫn cố tình tiếp tục chống phá nhà nước việt nam thì xử tù 10 năm là đúng người đúng tội