Nè con đượi Thum Thũm Thúi nghe tụi Tau dạy con đượi đây nhá...

Cho dù tên Công an có thật…nhưng tấm hình chụp tên Công an đạp đầu cô gái thì không thật. Chuyện dể hiểu là vách tường của sở Công An Huyện Gia Viễn , Ninh Bình sơn màu xanh dương…còn tấm hình của tụi Công giáo Ma Giáo VN chụp là ở Saigon