Nghiên cứu để bảo tồn, phát huy võ cổ truyền Bình Định

08/11/2019 11:22

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay” để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Định hướng mục tiêu là nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định với tính chất là một di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia. Đánh giá thực trạng phát triển và làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của võ cổ truyền Bình Định, tiềm năng của giá trị tài nguyên võ cổ truyền Bình Định phục vụ phát triển du lịch ở Bình Định và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đó, bảo tồn và phát huy giá trị của võ cổ truyền Bình Định.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Yêu cầu đối với nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu đặt ra.

Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học cụ thể chuyển giao, ứng dụng: Báo cáo đề xuất chính sách phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định phục vụ phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ; báo cáo đề xuất giải pháp phát triển võ cổ truyền Bình Định ra thế giới. Các sản phẩm khoa học công bố, xuất bản, tham gia đào tạo sau đại học.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang