Người dưới 15 tuổi không làm việc quá 4 giờ mỗi ngày

06/07/2020 23:30

Yêu cầu đặt ra với giới chủ khi tuyển dụng người dưới 15 tuổi làm việc là không được quá 4 giờ một ngày, 20 giờ một tuần.

Trong dự thảo quy định sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất lứa tuổi này chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe, đảm bảo sự phát triển thể lực, trí lực, học tập và nhân cách, có thời gian tham gia các hoạt động xã hội, giải trí.

 
Một lao động tại một mỏ vàng trái phép ở huyện Đăkrông, Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo.

Một lao động tại một mỏ vàng trái phép ở huyện Đăkrông, Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo.

Người dưới 15 tuổi làm việc phải tự nguyện, có sức khỏe phù hợp công việc, có giấy khám sức khỏe và được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thời giờ làm việc của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ mỗi ngày, không quá 20 giờ một tuần, không làm thêm giờ hay làm việc vào ban đêm.

Quy định áp dụng tương tự với người dưới 13 tuổi song không quá 3 giờ một ngày và không quá 15 giờ mỗi tuần. Người tuổi này chỉ được làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không được làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách.

Điều kiện bắt buộc với người chủ là không có tiền án, tiền sự về xâm hại, bạo lực trẻ em, được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp và lập sổ theo dõi riêng cho các em. Sổ theo dõi gồm thông tin cơ bản về người dưới 15 tuổi, công việc đang làm, kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả học văn hóa nếu có, thông tin về người đại diện hoặc giám hộ. Khi tuyển dụng, chủ phải có giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người dưới 15 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019, có tới 1,4 triệu trẻ bị bóc lột trong tổng số 26,3 triệu trẻ em toàn quốc, gồm cả sử dụng lao động trái pháp luật. Năng lực phát hiện, can thiệp của cơ quan chức năng như chính quyền địa phương, thanh tra lao động còn hạn chế và nhận thức chưa đầy đủ của gia đình, chủ sử dụng lao động khiến việc xử lý vi phạm gặp khó.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang