Người Việt Nam tại Hoa Kỳ xin cấp lại hộ chiếu ở đâu?

11/03/2019 14:30

Ông Bùi Thế Quán đang sống tại Hoa Kỳ, hộ chiếu của ông sắp hết hạn. Ông đã liên hệ Lãnh sự quán Việt Nam nơi ông đang sống nhưng chưa nhận được hồi âm. Ông Quán đề nghị cơ quan chức năng cung cấp cho ông thông tin về nơi cấp lại hộ chiếu, thủ tục và lệ phí.

Về vấn đề này, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có ý kiến như sau:

Liên quan đến thủ tục cấp lại hộ chiếu, Cục Lãnh sự cung cấp thông tin của 4 cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ dưới đây để ông Quán có thể liên hệ như sau:

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington  D.C, 20036.

Điện thoại: +1(202)8610737

Email consul@vietnamembassy.us hoặc vanphong@vietnamembassy.us.

2. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston-Texas

Địa chỉ: 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056

Điện thoại: +17138501103

Email tlsqhouston@mofa.gov.vn.

3. Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

Địa chỉ: 866 U.N Plaza, Suite 428 New York, NY 10017

Điện thoại: 1-212-644-0594

Email info@vietnamconsulate-ny.org.

4. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco

Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Điện thoại: +1 4159221707

Email: info@vietnamconsulate-sf.org.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang