Nguyễn Văn Lý, kẻ hoang tưởng và tâm thần chính trị

Thật tởm, cho NVL và đồng đảng của y, Vu khống bịa đặt, dối trá là bản chất, sở trường của những kẻ phản động.