Nhà báo nữ BẢO HÀ của Vnexpress, một trong hai nhà báo làm con tin thôn Hoành, Đồng Tâm kể lại

Khoảng cách giữa một con người đầy hằn học cầm gậy gỗ, với một con người chất phác của nông thôn, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện cầu thị. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe.