Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều

12/05/2018 14:57

(kbchn) -

Thủy Thu - Đỗ Linh  

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Getty      

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 1.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 2.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 3.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 4.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 5.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 6.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 7.

Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 8.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang