Nội dung bản hiệp ước giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un

12/06/2018 17:19

Các điểm trong tài liệu đọc được như sau:

- Tổng thống Trump đã có một cuộc họp đầu tiên với chủ tịch Kim Jong Un tại Singapore ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6. Tổng thống Trump và Kim Jong Un đã trao đổi ý kiến ​​toàn diện, sâu sắc và chân thành về các vấn đề liên quan đến việc thiết lập quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên mới và xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và mạnh mẽ trên bán đảo Triều Tiên.

- Tổng thống Trump cam kết cung cấp bảo đảm an ninh cho CHDCND Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong Un tái khẳng định cam kết vững chắc và xác nhận của mình sẽ phá hủy hoàn toàn cơ sở hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

- Thuyết phục rằng việc thiết lập quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên mới sẽ góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của bán đảo Triều Tiên, và trên thế giới, và công nhận rằng xây dựng niềm tin lẫn nhau sẽ thúc đẩy hoàn toàn hủy bỏ hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump nêu rõ:

  1. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết thiết lập quan hệ Mỹ-CHDCND Triều Tiên mới, phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng.
  2.  Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ cùng nỗ lực xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
  3. Khẳng định lại tuyên bố Panmunjom ngày 27 tháng 4 năm 2018. CHDCND Triều Tiên cam kết làm việc hủy bỏ hoàn toàn phi hạt nhân của bán đảo Triều Tiên.
  4. Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết khôi phục lại phần còn lại của POW-MIA (Tù nhân chiến tranh và người Mỹ còn mất tích,) bao gồm việc hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định lý lịch.

Đồng thừa nhận rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên, lần đầu tiên trong lịch sử, là một sự kiện quan trọng trong việc vượt qua nhiều thập kỷ căng thẳng và thù địch giữa hai nước và để mở ra một tương lai mới, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un cam kết thực hiện các quy định trong bản Tuyên Bố chung này đầy đủ và khẩn trương.

Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết xây dựng các cuộc đàm phán tiếp theo, dẫn đầu là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một quan chức CHDCND Triều Tiên cấp cao có liên quan vào ngày sớm nhất có thể để thực hiện kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên./
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang