Đặt cuộn giấy đi cầu sao đúng?

30/01/2018 17:44
(kbchn) - Bạn thuộc team nào, giấy hướng vào trong hay ra ngoài? Câu chuyện về giấy vệ sinh thôi cũng nhiêu khê lắm các bạn ạ.
lên đầu trang