Có lẽ sau này khi đã hiểu chuyện, cậu bé 5 tháng tuổi Sebastian de la Cruz sẽ biết được mình may mắn như thế
Hà Nội